KDO SMO?

Smo prostovoljno gasilsko društvo, z dolgoletno tradicijo, ki je bilo z ozirom na požarno ogroženost (št. prebivalcev območja, ki ga pokrivamo, bolnica, zdravstveni dom, šole, vrtci, komunikacije, gozdnate površine, knjižnica, tržnica...), razporejeno v III. kategorijo.

KDO SESTAVLJA DRUŠTVO?

Društvo sestavljamo prostovoljni Gasilci, ki smo usposobljeni in pripravljeni uspešno posredovati ter nuditi pomoč, zaščito in reševanje, ob vsakem času, v primeru naravnih in drugih nesreč.

Število operativnih članov

38

Število veteranov

8

Število pionirjev

8

Število članic

10

Število mladincev

11

Naše poslanstvo

Kdaj posredujemo?

POŽAR

v naravnem okolju - gozd, travniške površine, stanovanjski objekti, gospodarska poslopja, prevozna sredstva, javni prostori, javne površine

POPLAVA, VODNE UJMA, NEURJE

zalitja prostorov, poplave večjih razsežnosti - reševanje ljudi, živali, premoženja, odstranjevanje podrtih dreves, pomoč pri odstranjevanju posledic neurja ipd.

TEHNIČNE INTERVENCIJE

pomoč pri reševanju in samostojno reševanje ljudi, živali - iz ruševin, težko dostopnih mest, jaškov, kanalov ipd., lovljenje pobeglih živali, ki so potencialno nevarne okolju ipd.

Ali ste vedeli,

da imate vsi davčni zavezanci možnost odločanja o svoji dohodnini? Do 0,5 odstotka lahko namenite eni izmed organizacij iz seznama upravičencev do donacije dohodnine.
Kliknite na gumb "Rad pomagam" in nameni svojega 0,5 odstotka dohodnine prav NAM!

Kje smo?